กระดาษอิงค์เจ็ท ผิวด้าน

กระดาษอิงค์เจ็ท เคลือบพิเศษผิวด้าน

ขนาดไซต์มีตั้งแต่ A3/A4 

ขนาดแกรมมีตั้งแต่ 90/108/120 GSM.

Visitors: 56,532