เครื่องปริ๊นพิมพ์เสื้อ


  • หมึกซับ.jpg
    น้ำหมึกซับลิเมชั่นคุณภาพสูง Sublimation Inkน้ำหมึกพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ภาพลงบนวัสดุน้ำหมึกซับลิเมชั่นคุณภาพสูง จากขอนแก่นปริ้น อุปกรณ์การพิมพ์งานซับให้สีสันที่เที่ยงตรงกับหน้าจอ หมดป...
Visitors: 78,333